Drassanes

Convent dels Àngels www.mmb.cat El Palauet